แผนกช่างยนต์
  • facebook

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่29

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่29
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองแดง
เรื่อง สื่อการเรียนการสอน เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์
นายนัฐวุฒิ สุ่มมาตย์
นายณัฐสิทธิ์ ชนแดง

รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองแดง
เรื่อง สื่อการเรียนการสอน เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์
นายนัฐวุฒิ สุ่มมาตย์
นายณัฐสิทธิ์ ชนแดง

รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองแดง
เรื่อง สื่อการเรียนการสอน เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์
นายนัฐวุฒิ สุ่มมาตย์
นายณัฐสิทธิ์ ชนแดง