แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
  • facebook

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29