วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน รับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ที่ห้องธุรการวิทยาลัย
 

 

::สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.::

         ศึกษาและวิเคราะห์ระบบและการแก้ปัญหาของเครื่องยนต์ทั้งเครื่องยนต์ แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด และเครื่องยนต์ดีเซลที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนั้นจะได้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเครื่องล่างและส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ ระบบเบรก ABS ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ ระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ฝึกปฏิบัติระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมตริกส์ และงานทดลองเครื่องกลต่าง ๆ


::สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.::

         ศึกษา วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เครื่องมือวัดไฟฟ้า การออกแบบและการควบคุมระบบไฟฟ้าด้วย PLC เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การทดสอบและประกอบเครื่องกลไฟฟ้าชนิดต่าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ นิวเมติกส์ งานทำความเย็นและปรับอากาศ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม


::สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.::

         ศึกษาวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบวงจรต่างๆ การออกแบบอุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม การนำไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานอุตสาหกรรม ในการเรียนรู้มุ่งเน้นให้มีความแม่นยำในทฤษฎี และมีทักษะในทางปฏิบัติ พื่อให้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม


 
 
:: วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ::

เลขที่ 1 ซอยเพชรเกษม 98 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทร 02-421-1077,02-421-1291,02-444-2216 โทรสาร 02-444-2216

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์วิทยาลัย AmazingCounters.com
***COPPYRIGHT 2012 Krungthon Technology College.***