ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบกลางภาคเรียน 1/61 (รอบเช้า)

      
คลิก >>>

กำหนดการสอบกลางภาคเรียน 1/61 (รอบค่ำ)

      
คลิก >>>

พิธีรดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร

คลิก >>>.

ข่าวและกิจกรรม

ระเบียบการแต่งกาย นักเรียน - นักศึกษา

คลิก >>>.

พิธีอัญเชิญพระวิษณุกรรมเพื่อบูรณะแท่นที่ประทับ

คลิก >>>.

ลงทะเบียน รับประกาศนียบัตร

คลิก >>>.

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
คลิก >>>.

กิจกรรม Open House วันวิชาการ

การประกวดนวัตกรรม/แข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คลิก >>>.