วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน.....Krungthon Technological College

        วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  ตั้งอยู่เลขที่  1  ซอยเพชรเกษม 98  ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ช่างอุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม มีความตั้งใจที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้าน วิชาการ วิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ในชีวิต และสามารถประกอบอาชีพตาม ปรัชญาวิทยาลัย - ความรู้ คู่คุณธรรม -...

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร

       วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน จัดพิธี มอบประกาศนียบัตร ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
คลิก >>>

เปิดรับสมัคร นักศึกษา

        วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.และปวส. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลโทร 02- 4211077..คลิก >>>.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน (ช่างอุตสาหกรรม) ครั้งที่31

การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 31 วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน คลิก >>>.

ข่าวและกิจกรรม

พิธีเปลี่ยนตราสัญลักษณ์

พิธีเปลี่ยนตราสัญลักษณ์เทคโนโลยีกรุงธน
๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ ๐๙.๐๙ น. คลิก >>>.

การแข่งขันกีฬาสี 2559

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก >>>.

สอบชิงทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน จัดให้มีการสอบชิงทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก >>>.

การแสดงความอาลัย

งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัย
น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙" ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คลิก >>>.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

"รวมพลังเทคโนโลยีก้าวนำสู่สายอาชีพ"
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คลิก >>>.

ประชุมผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 27 พ.ย. 59

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก >>>

         กิจกรรมทั้งหมด>>>>คลิก