ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีอัญเชิญพระวิษณุกรรมเพื่อบูรณะแท่นที่ประทับ

      
คลิก >>>

ลงทะเบียน รับประกาศนียบัตร

      
คลิก >>>

พิธีรดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร

คลิก >>>.

ข่าวและกิจกรรม

ระเบียบการแต่งกาย นักเรียน - นักศึกษา

คลิก >>>.

ประชุมผู้ปกครอง

 ระดับชั้น ปวช.1 คลิก >>>.

กิจกรรมเดินรณรงค์ "วันเอดส์โลก"

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางแค ตำรวจ ทหาร คลิก >>>.

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
คลิก >>>.

กิจกรรม Open House วันวิชาการ

การประกวดนวัตกรรม/แข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คลิก >>>.