วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน.....Krungthon Technological College

        วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  ตั้งอยู่เลขที่  1  ซอยเพชรเกษม 98  ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ช่างอุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม มีความตั้งใจที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้าน วิชาการ วิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ในชีวิต และสามารถประกอบอาชีพตาม ปรัชญาวิทยาลัย - ความรู้ คู่คุณธรรม -...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
คลิก >>>

กิจกรรมไหว้ครู-แห่เทียนจำนำพรรษา

      กิจกรรมไหว้ครู-แห่เทียนจำนำพรรษา 6 ก.ค. 2560
คลิก >>>

การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน (ช่างอุตสาหกรรม) ครั้งที่31

การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 31 วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน คลิก >>>.

ข่าวและกิจกรรม

เข้าค่ายคุณธรรม

ปวช.๑ เข้าค่ายคุณธรรม ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ๓๑ พ.ค.-๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ คลิก >>>.

พิธีมอบประกาศนียบัตร

 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน จัดพิธี มอบประกาศนียบัตร ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 คลิก >>>.

สอบชิงทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน จัดให้มีการสอบชิงทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก >>>.

การแสดงความอาลัย

งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัย
น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙" ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คลิก >>>.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

"รวมพลังเทคโนโลยีก้าวนำสู่สายอาชีพ"
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คลิก >>>.

ประชุมผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 27 พ.ย. 59

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก >>>

         กิจกรรมทั้งหมด>>>>คลิก