เกี่ยวกับวิทยาลัย

         เอกสารดาวน์โหลด

- ตัวอย่างแผนการสอน

- ตราวิทยาลัย (ขาว -ดำ)

- ตราวิทยาลัย ( สี )

- รายงานการประเมินตนเอง 2553

- รายงานการประเมินตนเอง 2554

- รายงานการประเมินตนเอง 2555

- แผนปฏิบัติการปร ะจำปี 2553

- แผนปฏิบัติการปร ะจำปี 2554

- แผนปฏิบัติการปร ะจำปี 2555

- สรุปโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ2553

- สรุปโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ2554

- สรุปโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ2555

- ใบประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหาร/ครู 53

- ใบประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหาร/ครู 54

- ใบประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหาร/ครู 55


สำนักงานของวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน รับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ที่ห้องธุรการวิทยาลัย
 

...1) วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เปิดรับสมัคร อาจารย์ผู้สอน   สาขา ช่างยนต์   ช่างกลโรงงาน    บัญชี สามัญ(ภาษาไทย) สนใจติดต่อ 02-4211077

...2 )
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2555

..3 ) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

..4 ) สมัครเรียน ออนไลน์ sisa Online


 
 
 
 
Img

ปฐมนิเทศฝึกงาน
นักเรียน-นักศึกษาชั้น ปวช.2

Img

สอบชิงทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557

Img

ประเมินคุณภาพภายนอก
วันที่ 29 ม.ค. 57 ถึง 31 ม.ค. 57

Img

ประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ 6 ม.ค. 57 ถึง8 ม.ค.57

Img

ประชุมสอบ V-net

Img

นวัตกรรมและการวิจัย ปีการศึกษา 2555

Img

Sport's Day 2014
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

Img

บ.ไทยซัมมิท มอบทุนการศึกษา
รวมภาพการมอบทุนการศึกษาและเยี่ยมชมวิทยาลัย

 
ดร.จินตนา   จันทร์เจริญ
::ผู้อำนวยการวิทยาลัย::


อัตลักษณ์
- ทักษะวิชาชีพดี มีคุณธรรม -

เอกลักษณ์
- โดดเด่นด้านทักษะ -

ปรัชญาวิทยาลัย

- ความรู้ คู่คุณธรรม -

::จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์:: Free Web Site Counter     วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
แผนกของวิทยาลัย

:: วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ::

เลขที่ 1 ซอยเพชรเกษม 98 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทร 02-421-1077,02-421-1291,02-444-2216 โทรสาร 02-444-2216

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์วิทยาลัยFree Web Site Counter

***COPPYRIGHT 2012 Krungthon Technology College.***