เกี่ยวกับวิทยาลัย

         เอกสารดาวน์โหลด

- ตัวอย่างแผนการสอน

- ตราวิทยาลัย (ขาว -ดำ)

- ตราวิทยาลัย ( สี )


 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน รับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ที่ห้องธุรการวิทยาลัย
 

 
 
 
 
 

Img

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ปีการศึกษา 2557

Img

โครงการ"บริการวิชาชีพ"

Img

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

Img

งานกีฬาสี 2557

Img

พิธีเปิดศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า

Img

ประกวดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนครั้งที่ 29

Img

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2557


Img

ประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ 6 ม.ค. 57 ถึง8 ม.ค.57


Img

ประเมินคุณภาพภายนอก
วันที่ 29 ม.ค. 57 ถึง 31 ม.ค. 57 
ดร.จินตนา   จันทร์เจริญ
::ผู้อำนวยการวิทยาลัย::


อัตลักษณ์
- ทักษะวิชาชีพดี มีคุณธรรม -

เอกลักษณ์
- โดดเด่นด้านทักษะ -

ปรัชญาวิทยาลัย

- ความรู้ คู่คุณธรรม -

::จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์:: Free Web Site Counter     วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
แผนกของวิทยาลัย

:: วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ::

เลขที่ 1 ซอยเพชรเกษม 98 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทร 02-421-1077,02-421-1291,02-444-2216 โทรสาร 02-444-2216

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์วิทยาลัยFree Web Site Counter

***COPPYRIGHT 2012 Krungthon Technology College.***