วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน.....Krungthon Technological College

        วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  ตั้งอยู่เลขที่  1  ซอยเพชรเกษม 98  ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ช่างอุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม มีความตั้งใจที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้าน วิชาการ วิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ในชีวิต และสามารถประกอบอาชีพตาม ปรัชญาวิทยาลัย - ความรู้ คู่คุณธรรม -...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบชิงทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่

       วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สอบชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คลิก >>>.

เปิดรับสมัคร นักศึกษา

        วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.และปวส. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลโทร 02- 4442215..

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ อาจารย์-นักศึกษา

การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน อาจารย์- นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ปีการศึกษา 2559 คลิก >>>.

ข่าวและกิจกรรม

พิธีเปลี่ยนตราสัญลักษณ์

พิธีเปลี่ยนตราสัญลักษณ์เทคโนโลยีกรุงธน
๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ ๐๙.๐๙ น. คลิก >>>.

การแข่งขันกีฬาสี 2559

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก >>>.

ประชุมผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 27 พ.ย. 59

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก >>>.

การแสดงความอาลัย

งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัย
น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙" ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คลิก >>>.

กิจกรรมวันวิชาการ (open house)

"รวมพลังเทคโนโลยีก้าวนำสู่สายอาชีพ"
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คลิก >>>.

กิจกรรมการประกวดกระทง

กิจกรรมการประกวดกระทง
นักศึกษาเทคโนโลยีกรุงธน คลิก >>>.

         กิจกรรมทั้งหมด>>>>คลิก