วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน.....Krungthon Technological College

        วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  ตั้งอยู่เลขที่  1  ซอยเพชรเกษม 98  ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ช่างอุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม มีความตั้งใจที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้าน วิชาการ วิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ในชีวิต และสามารถประกอบอาชีพตาม ปรัชญาวิทยาลัย - ความรู้ คู่คุณธรรม -...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษา

      
คลิก >>>

เปิดรับสมัคร นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

      
คลิก >>>

การแข่งขันกีฬาสี SPORT's DAY 2017

คลิก >>>.

ข่าวและกิจกรรม

christmas 2017

คลิก >>>.

Sport's Day :

 การแข่งขันกีฬาสี 2017 คลิก >>>.

กิจกรรมเดินรณรงค์ "วันเอดส์โลก"

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางแค ตำรวจ ทหาร คลิก >>>.

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
คลิก >>>.

กิจกรรม Open House วันวิชาการ

การประกวดนวัตกรรม/แข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คลิก >>>.