แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
  • facebook

รับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชิพ ครั้งที่ 29 ณ.มหาวิทยาลัยธนบุรี