แผนกคอมพิวเตอร์
  • facebook

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่29

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่29
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงิน
เรื่อง
สื่อการเรียนการสอนวิชากราฟฟิก
นางสาวสินินาถ เย็นขุนทด

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่29
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงิน
เรื่อง
สื่อการเรียนการสอนวิชากราฟฟิก
นางสาวสินินาถ เย็นขุนทด

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่29
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงิน
เรื่อง
สื่อการเรียนการสอนวิชากราฟฟิก
นางสาวสินินาถ เย็นขุนทด