วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน รับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ที่ห้องธุรการวิทยาลัย
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::สาขางานยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)::

         ศึกษาเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของรถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น ระบบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบปรับอากาศในรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ระบบเครื่องล่างและส่งกำลัง รวมทั้งการใช้เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของรถยนต์ นอกจากนั้น จะได้ศึกษาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์การเกษตรในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมุ่งเน้นทางด้านทักษะให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยียานยนต์และศูนย์บริการ


::สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)::

         ผู้ที่จะเข้าศึกษาในสายวิชานี้ควรเป็นผู้ที่มีใจรักและตั้งใจที่จะเข้าศึกษาต่อ เพื่ออนาคตจะประกอบอาชีพทางด้านไฟฟ้า ในการเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้าและแสงสว่าง การตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การซ่อมและพันมอเตอร์ การเดินสายไฟในอาคารและโรงงาน ระบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า โดยใช้ระบบ PLC ระบบดิจิตอล มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพทางด้านช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ การติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า::สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)::

         ผู้ที่เลือกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ควรเป็นผู้มีใจรักในสาขาวิชานี้ ตลอดทั้งเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ สำหรับการเรียนในวิชาชีพนี้ ประกอบด้วยความรู้ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ วิดีโอ เรื่องเล่นแผ่นดิสก์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ รวมทั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์และทรานดิวเซอร์ โดยมุ่งเน้นทางด้านทฤษฎี และทักษะในการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกไปศึกษาต่อ หรืแประกอบอาชีพทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและประกอบอาชีพอิสระได้::สาขางานช่างกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)::

    ---
 
 
:: วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ::

เลขที่ 1 ซอยเพชรเกษม 98 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทร 02-421-1077,02-421-1291,02-444-2216 โทรสาร 02-444-2216

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์วิทยาลัย AmazingCounters.com
***COPPYRIGHT 2012 Krungthon Technology College.***